Himni Akathist stacioni i 3-të në Kishën e Shën Thanasit.