Ja vlen të lexoni

Nga Himni Akathist në Korçë - Predikim i Hirësi Joanit!