Predikimi i së Djelës (Sh. Joani i Shkallës ) nga Ark. Kozma Prifti 14.04.2013