Mbrëmësorja e Dashurisë dhe vizitat e zyrtarëve dhe besimtarëve për urim në Mitropoli, Pashkë 2013