Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës e Diela e Thomait nga Arkimandrit Justini 12.05.2013