Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës (e të Verbërit) nga Episkopi i Amantiasë Nathanaili 09 06 2013