Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës (E ETËRVE SIN IV) nga Ark. Justini Tiranë 14.7.2013