Ngjallja-Radio, Kisha Orthodhokse Autoqefale Shqiptare.- LIVE

Sunday, 18 August 2013

Deklarata e Mitropolisë së Shenjtë Korçë mbi përdhosjen e Kishës së Tërëshenjtës në Përmet video!