Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës (9 Mateut) nga Episkopi i Amantiasë +Nathanail Tiranë 25.08.2103 Read more: http://www.foniortodoksonkoritsas.com/#ixzz2dMk2JVuR