Ja vlen të lexoni

Vizitat baritore e Kryepiskopit Anastas në Polenë, Voskopojë, Gjirokastër e Derviçan.