Ja vlen të lexoni

19 shtator - Martirët e shenjtë Trofimi, Sabatios dhe Dorimedi