Ja vlen të lexoni

6 shtator - Mrekullia e Kryeengjëllit Mikael në Kolose të Frigjisë