Ja vlen të lexoni

Hieromartiri i shenjtë Anthimi, episkop i Nikomidisë