Ja vlen të lexoni

Nga festimi i Lartësimit të Kryqit të Nderuar në Mitropolinë e Korçës (fotografi dhe video)