Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës, nga Ate Martini Ritsi Tirane 01 09 2013