Ja vlen të lexoni

26 tetor - Shën Dhimitri, martir i madh