Ja vlen të lexoni

3 tetor - Shën Dionis Areopagjiti, Rustiki, Elefteri, martirë