E Djela e 12 të e Llukait, Predikon Mitropoliti i Korçës, Hirësi Joani 19 01 2014