E Djela para Theofanisë Predikim i Hirësi Joanit 05 01 2014