Ja vlen të lexoni

Festa e Ujit të Bekuar, Theofanisë në Korçë 2014. (foto dhe video)