Ja vlen të lexoni

Fjala e Hirësi Joanit për fillimin e vitit. Dhoksologjia me këtë rast 01 01 2014