E Djela e Dytë e Triodhit, e "Djalit Plangprishës" 16 02 2014