E Djela e Tagramblëdhësit dhe Fariseut, Predikon Hirësi Joani 09 02 2014