Ja vlen të lexoni

Predikimi i së dielës (E doganierit dhe fariseut) nga Arkimandrit Kozmai - 09.02.2014