Akathisti III në Kishën e Shën Thanasit Korçë 21 03 2104 (foto- video)