Predikimi i së dielës (Falja e Kryqit) nga Episkopi i Amantias + Nathanaili 23.03.2014