Kremtimi i Pashkës në katedralen "Ngjallja e Krishtit" Tiranë & Pritja e personaliteteve

Foto nga Aleksandria Ritsi & Nathan Hoppe