E Djela e të Verbërit Predikon Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani 25 05 2014 ( Predikim i mrekullueshëm)