Predikim i së Dielës së Ap. Thomait (Joani 20.19.31), nga Episkop + Asti, Tiranë 27.4.2014