Ja vlen të lexoni

Predikimi i së dielës ( e Miroprurëseve) nga Arkimandrit Kozmai - 04.05.2014