Predikimi i së dielës (E Samaritanes) nga Episkopi i Amantias + Nathanaili, Tiranë 18.05.2014