Predikimi i së dielës (E të verbërit) nga Episkopi i Bylisit + Asti, Tiranë 25.05.2014