Ja vlen të lexoni

E Diela e Pentikostisë Hirësi Joani mbi Shenjtërimin e Katedrales në Tiranë.08 06 2014