E Diela e Pentikostisë në Korçë dhe predikimi i Hirësi Joanit me këtë rast 08 06 2014 (video)