Ja vlen të lexoni

Predikimi i Hirësi Joanit mbi të Djelën e Gjithë Shenjtorëve dhe lutja e mbajtur për nxënësit e shkollave!E Djela e Gjithë Shenjtorëve 15 06 2014. Në fund të meshës u mbajt një lutje e herëshme e kishës sonë që lexohet në fillim dhe fund të vitit shkollor me qëllim ndriçimin dhe bekimin e Zotit për të gjithë nxënësit dhe sidomos ata në provime. Morën pjesë nxënës nga shkolla të ndryshme.