Prezantim i shkurtër i Kishës Katedrale "Ngjallja e Krishtit", Tiranë (3D)