Ja vlen të lexoni

Predikimi i Hirësi Joanit me rastin e festës së Profitit Ilia në Korçë!