Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës (6 Mateut,Shën Ilia) nga Episkop + Andoni, dt. 20.07.2014..