Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës (Apostull Petro dhe Pavël) nga At.Kozmai dt.29 06 2014.