Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës (E Etërve, Mbledhja e Kryeëngjëllit Gavriil) nga At.Kozmai dt.13 07 2014.