Predikimi i së dielës (12 Mateut) nga Episkopi i Amantias + Nathanaili, Tiranë 31.08.2014