Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës, Pas Lartësimit të Kryqit, nga Episkop + Andoni, Tiranë, dt.21.9.2014.