Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës 3 Llukait, nga Arkimandrit Kozma Sovjani, Tiranë, dt. 19.10.2014.