Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës 4 Llukait, nga Episkopi i Krujës, Andoni, Tiranë, dt. 12.10.2014