Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës, (Llukai 5:1-11), nga Mitropoliti i Korçës, + Joani, Tiranë, dt. 28.9.2014