Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës 2 Llukait, nga Episkopi i Filomilit, Ilia Katre, Tiranë, dt. 5.10.2014.