Ja vlen të lexoni

Ja Krishti lind lavdërojeni; ja Krishti Qiellit vjen dilni priteni;