Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës 12 Llukait - nga Arkimandrit Kozma Prifti, Tiranë, 18.01.2015.