Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës së Djalit Plangprishës, Tiranë, 08.02.2015.