Ja vlen të lexoni

Momente nga Himni Akathist (i plotë) në Mitropolinë e Shenjtë Korçë, predikimi i Hirësi Joanit 27 03 2015